हरिवंश र मदन कृष्ण जोडिले हाम्रा शहरहरुलाई हराभरा बनाउन र साइकल चलाउन मिल्ने शहर बनाउन आवहान गर्दै आज ! यस्तै सकारात्मक परिवर्तनका लागि हामी नेपाली एक हौँ !

At today’s cycle rally organized by citizens, Hari Bansha and Madan Krishna (MaHa) showing support for a city that is greener and cleaner. Nepal unites for a cycle lane in Kathmandu and other cities in Nepal.