विश्व साइकल दिवस, नेपालमा साइकल चढ्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो

Source: oldphotosofnepal.com जुन ३, विश्व साइकल दिवस । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१८, जुन ३ बाट यसको सुरुआत गरेको थियो। सफा, स्वच्छ, वातावरणमैत्री, भरपर्दो, सरल, किफायती, स्वस्थ र चुस्त रहन मद्दत गर्ने…

Continue Readingविश्व साइकल दिवस, नेपालमा साइकल चढ्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो
Read more about the article The rise and fall of the Kathmandu Valley’s cycling culture- Prashanta Khanal
A government official riding a bicycle in the 1960s. (Photo: University of Hawaii, Manoa)

The rise and fall of the Kathmandu Valley’s cycling culture- Prashanta Khanal

Sourced from: The Record Nepal In the last century, cycles have gone from a symbol of wealth and power to one of poverty, but that is slowly changing. In the…

Continue ReadingThe rise and fall of the Kathmandu Valley’s cycling culture- Prashanta Khanal